موسسه ی مذهبی مجازی مبدا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

جاهلیت مدرن

پنجشنبه 24 مرداد 1398

جاهلیت مدرن

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور درمورد جاهلیت مدرن


لینک دانلود:برای دانلود کلیپ استاد رایفی پور کلیک کنید

.

هر روز شاهد و یا شنونده ی موارد گوناگونی هستیم که مارا در تعجب و اندیشیدن فرو میبرد.کارهایی عجیب و بدون فایده که ازجانب انسان ها صورت میگیرد.به صور مثال:فردی زبانش را چندین متر روی زمین میکشد تا رکوردی ثبت کند و (((معروف شود))).انجام این امور ریشه در افکار و سبک زندگی و محیط زندگی افراد دارد.

محیطی که مملوء از جاهلیت است و مردمش را در خود بلعیده.اینجاست که قدرت شهوت و نفس زیاد میشود و برروی انسان تاثیر میگذارد.من به این تاثیر گذاری (جاهلیت مدرن) می گویم و دست رسانه ها را در این مورد کوتاه نمیبینم.

ما در عصری به سر میبریم که ادعا میکند اوج شکوفایی علم در تاریخ است اما من معتقدم این پیشرفت علم و فناوری نه تنها تاثیری بر از بین رفتن جهالت زاتی ما انسان ها نشده بلکه در پیشروی جهالت برروی زمین تاثیر چشمگیری داشته است.خود ما شاهد مواردی از این قبیل در فضای مجازی هستیم.و این متاسفانه نشان دهنده ی این است که ظرفیت بسیاری از ما هنوز کامل و (اصطلاحا آپدیت نشده) و همین امر موجب میشود انسان با استفاده ی نادرست از علم و تکنولوژی به جهالت مدرن برسد.بنده به هیچ وجه منکر پیشرفت علم نیستم اما اعتقادم بر این است که ظرفیت انسانها کامل نشده(البته نه همه بلکه عده ای).

انسان در عصر جاهلیت به سر میبرد و برای مقابله ی با این مشکل باید خود و افکار خود را(اصطلاحا) آپدیت کند.ما با توصل به اهل بیت و یاری گرفتن از خداوند و قرآن کریم میتوانیم خود را از منجلاب جهالت و سفاهت بیرون بکشیم و با این ابزار و سلاح ها پیروز معرکه باشیم.این را باید بدانیم:گر در نبرد با نفس باشیم-سعادتمند دنیا و آخرت می شویم.


جاهلیت مدرن

سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور درمورد جاهلیت مدرن


لینک دانلود:برای دانلود کلیپ استاد رایفی پور کلیک کنید

.

هر روز شاهد و یا شنونده ی موارد گوناگونی هستیم که مارا در تعجب و اندیشیدن فرو میبرد.کارهایی عجیب و بدون فایده که ازجانب انسان ها صورت میگیرد.به صور مثال:فردی زبانش را چندین متر روی زمین میکشد تا رکوردی ثبت کند و (((معروف شود))).انجام این امور ریشه در افکار و سبک زندگی و محیط زندگی افراد دارد.

محیطی که مملوء از جاهلیت است و مردمش را در خود بلعیده.اینجاست که قدرت شهوت و نفس زیاد میشود و برروی انسان تاثیر میگذارد.من به این تاثیر گذاری (جاهلیت مدرن) می گویم و دست رسانه ها را در این مورد کوتاه نمیبینم.

ما در عصری به سر میبریم که ادعا میکند اوج شکوفایی علم در تاریخ است اما من معتقدم این پیشرفت علم و فناوری نه تنها تاثیری بر از بین رفتن جهالت زاتی ما انسان ها نشده بلکه در پیشروی جهالت برروی زمین تاثیر چشمگیری داشته است.خود ما شاهد مواردی از این قبیل در فضای مجازی هستیم.و این متاسفانه نشان دهنده ی این است که ظرفیت بسیاری از ما هنوز کامل و (اصطلاحا آپدیت نشده) و همین امر موجب میشود انسان با استفاده ی نادرست از علم و تکنولوژی به جهالت مدرن برسد.بنده به هیچ وجه منکر پیشرفت علم نیستم اما اعتقادم بر این است که ظرفیت انسانها کامل نشده(البته نه همه بلکه عده ای).

انسان در عصر جاهلیت به سر میبرد و برای مقابله ی با این مشکل باید خود و افکار خود را(اصطلاحا) آپدیت کند.ما با توصل به اهل بیت و یاری گرفتن از خداوند و قرآن کریم میتوانیم خود را از منجلاب جهالت و سفاهت بیرون بکشیم و با این ابزار و سلاح ها پیروز معرکه باشیم.این را باید بدانیم:گر در نبرد با نفس باشیم-سعادتمند دنیا و آخرت می شویم.


تظرات ارسال شده